Language
04-8327333
04-9531616
חיפה:
עמק יזרעאל:
שאלות ותשובות

תוכניות דירה

 

שאלה: היכן ניתן לאתר תוכניות של דירה?

בדיקת מחיר מדוייק לדירתי

 

איך אפשר לדעת במדוייק ובבטחון את מחיר דירתי?

 

מידע על נכס (מצב זכויות / אישור זכויות)

 

מנהל מקרקעי ישראל - מידע על נכס

גוש חלקה

 

כיצד אוכל לדעת לפי כתובת את הגוש והחלקה שלי ?

  • 1
  • »|